Ağacın, ticari maksatla kullanılabilir duruma getirilmiş hali. Bulunduğu şekliyle kullanılamayan ağaç, önce kesilir sonra hızar atölyelerinde kereste haline getirilir. Keresteler, sınıflandırılır, kurutulur, gerekiyorsa son işlemler yapılıp pazarlanır. Dünyada ortalama olarak, kesilen ağaçların yarısı yakacak olarak, diğer yarısı da kağıt imalatında ve çeşitli işlerde kereste olarak kullanılmaktadır. Kullanılacağı yere göre çeşitli ağaçlardan kereste elde edilir.

İnşaat yapılarında kullanılan keresteler genellikle iğne yapraklı ağaçlardan elde edilir. Kullanıldıkları boyutlara göre farklı isimler alırlar. Bunlar kadron, lata, azman, tahta vb. isimlerdir. Yapılarda kullanılan keresteler de kalitelerine göre üç sınıfa ayrılmaktadır.

Kereste; yapı işlerinde ve marangozlukta kullanılmak üzere kesilip biçilerek işlenmeye hazırlanmış ağaçlara denir. Kerestenin doğal kaynağı ormanlardır. İnsanlar tarih boyunca ormanlardan büyük faydalar sağlamıştır. Bir kısım ilkel insanlar barınaklarını ağaç tepelerine yaparak düşmanlarından ve vahşi hayvanlardan korunma yollarını aramış; daha sonra barınaklarını kütüklerden yapma usulünü bulmuşlardır.